ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์

ครูเด่นชัย แวงวรรณ (ครูเด่น)

วัตถุประสงค์สำหรับการจัดทำเว็บไซต์ครูเด่นชัย แวงวรรณ เพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการรับราชการ ตำแหน่ง ครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในอาชีพ ครู ของตนเองได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเพื่อเป็นกรณีศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกกิจกรรมแก่ผู้เยี่ยมชมที่สนใจได้ 

^-^ ขอบพระคุณมากครับ ^-^

ความสนใจส่วนตัวที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและนักเรียน

(1) ด้านการออกแบบและพัฒนาผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา

(2) ด้านการบริหารจัดการการเรียนสอนของโรงเรียนในยุคใหม่

(3) ด้านการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

(4) ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียน

(5) ด้านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ


ตัวอย่างกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนที่สำคัญ 

เตรียมความพร้อมการสอบ RT การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 

หรือ (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

FacebookFacebookFacebookFacebook

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารและวิดีโอเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับครูเด่นชัย แวงวรรณ ปีการศึกษา 2562 - 2565

1. ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารก.pdf
5. VDO ประกอบการประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 4_4 นายเด่นชัย แวงวรรณ.mpg
7. ข้อมูลประวัตินายเด่นชัย แวงวรรณ.pdf

ข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน